26.06.14

Rabo Farm, Poleko en Van Kessel ondertekenen intentieverklaring tijdens staatsbezoek koning en koningin aan Polen

De drie partijen hebben de intentie uitgesproken meer te willen samenwerken op het gebied van de herverkaveling en drainage van landbouwgrond die toebehoort aan Rabo Farm in de Zulawy-delta in Noord-Polen, in de omgeving van Gdansk. Het uiteindelijke doel is om het enorme agrarische potentieel van de landbouwbedrijven aan te boren en de landbouwproductie te vergroten en te stabiliseren. Efficiënt watergebruik is essentieel om de productiviteit, efficiëntie en duurzaamheid van boerderijen te verbeteren.

De intentieverklaring vormt het startsein voor verdere samenwerking tussen Rabo Farm, Poleko Budownictwo en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek en werd
ondertekend op woensdag 25 juni 2014 tijdens een staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima van Nederland op uitnodiging van president Bronislaw Komorowski. Het herverkavelings- en drainageproject sluit naadloos aan bij het topsectorenbeleid van de Nederlandse regering (water, agri&food), die een centrale rol spelen bij de bilaterale betrekking met Polen. De Polen en de Nederlanders werken al sinds de12de eeuw samen op het gebied van waterbeheersing en landbouwproductie in de Zulawy-delta.

 

De drie partijen hebben onlangs met succes een proefproject voor de herverkaveling en drainage van een areaal landbouwgrond ter grootte van 450 hectare afgerond. Daarbij werd gebruikgemaakt van 300 kilometer draineerbuizen op het landbouwbedrijf Nowinki van Rabo Farm in de Zulawy-delta. Vanwege het grote succes van dit proefproject zijn de partijen overeengekomen meer drainageprojecten in deze regio te realiseren. Uiteindelijk moet er tussen 2014 en 2017 ongeveer 500 hectare per jaar worden gedraineerd. De totale investering bedraagt 30 miljoen Poolse zloty, en de aanvullende gedraineerde landbouwgrond beslaat in totaal een gebied van 2.100 hectare, waarbij 800 kilometer draineerbuizen wordt gebruikt.

  

De voordelen van de herindeling en drainage van de landbouwgrond zijn onder meer een grotere agrarische productie, een efficiënter gebruik van de waterbronnen en als gevolg daarvan
een minimalisering van de schommelingen in de productie van landbouwgewassen. Dit zijn belangrijke stappen om een bijdrage te leveren aan de mondiale voedselzekerheid. 

 

De voornaamste investeringsstrategie van de fondsen van Rabo Farm is het aanboren van het enorme agrarische potentieel van Europese landbouwbedrijven door het verstrekken van kapitaal. De fondsen zijn momenteel vooral gericht op de Midden- en Oost-EU landen (Polen en Roemenië), waar landbouwbedrijven bij voorkeur worden verpacht aan plaatselijke boeren. Rabo Farm maakt deel uit van Bouwfonds
Investment Management, de real asset manager van de Rabobank Groep. Rabo Farm maakt ook gebruik van het internationale netwerk en de deskundigheid van Rabobank, een vooraanstaande bank op het gebied van food & agri.

  

Rabo Farm is een investment manager die ondersteuning biedt aan investeerders in landbouwbedrijven (bv. landbouwgrond en overige agrarisch vastgoed, zoals gebouwen, silo’s e.d.), in verbeteringen aan deze landbouwbedrijven (bv. ruilverkaveling, waterbeheersystemen, bodemverbetering, renovatie van gebouwen etc.), en in de landbouwproductie van deze landbouwbedrijven (voornamelijk akkerbouwgewassen, zoals granen, oliehoudende zaden etc.). Dit project is een voorbeeld van hoe het Nederlandse bedrijf Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, onderdeel van het bouwbedrijf VolkerWessels, en het Poolse
Poleko Budownictwo op basis van hun specifieke deskundigheid kunnen zorgen voor toegevoegde waarde voor landbouwbedrijven, bv. op het gebied van drainage en herverkaveling van land.

 

Deze activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van een sterke lokale landbouwsector en van de gemeenschappen waarbinnen deze activiteiten plaatsvinden.Hierdoor wordt een positief rendement gecreëerd voor tal van belanghebbenden, van boeren en beleggers tot lokale gemeenschappen.

 

Voor meer informatie kunt u de volgende websites bezoeken of contact opnemen met:

Rabo Farm: www.rabobank.com/rabofarm

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek: www.kesselsport-cultuur.nl

Poleko Budownictwo: www.poleke.eu

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.