Aanplant en onderhoud meerstammige platanen

In 2007 is opdracht verstrekt voor het leveren van meerstammige platanen (Platanus acerifolia) voor het project Strijp-S te Eindhoven. De Platanen zijn bedoeld voor de inrichting van de Torenallee op bovengenoemde locatie. De Torenallee is een hoofdontsluiting die centraal door Strijp-S heen loopt en een groen karakter moet krijgen.

Feiten & cijfers

Projectcategorieën
De vormeisen voor de platanen zijn door de architect nader geformuleerd en met beeldmateriaal verduidelijkt. De beelden hebben als voorbeeld gediend bij het opkweken van de meerstammige bomen.
In de boomteelt kennen we meerstammige boomvormen, maar we hebben in de situatie Torenallee Strijp-S te maken met een bijzondere variant op de meerstammige boomvorm voor de platanen. Zo is de traditionele meerstammige boomvorm slechts eenmaal vergaffeld vanaf een hoogte tussen de 10 en 30 cm en wordt voor de opkweek van de boom een regulier snoeiprogramma toegepast. In het geval van de Platanen voor de Torenallee Strijp-S is er gekozen om de bomen met meerdere vergaffelingen te laten opgroeien. Zo is het uitgangspunt in 2007 geweest om de Platanen drie keer te laten vergaffelen op respectievelijk 10 cm, 5,00 meter en 10.00 meter. Na de eerste vergaffeling aan de voet van de boom op 10 cm, waarbij twee takken recht tegenover elkaar komen te staan, worden deze twee loten opgekweekt tot stevige stammen van voldoende lengte. Wanneer beide stammen voldoende stevig zijn worden deze op een hoogte van 5.00 meter (aanvang tweede vergaffeling) nogmaals afgezet. Op deze hoogte worden wederom twee loten opgekweekt die recht tegenover elkaar als ook 90 graden gedraaid ten opzichte van de 1e vergaffeling komen te staan.
Een derde vergaffeling kan eventueel nog plaatsvinden op een hoogte van 10.00 meter waarbij twee loten worden opgekweekt die recht tegenover elkaar staan en 90 graden haaks op de tweede vergaffeling staan. De platanen worden vanaf de kwekerij inclusief tweede vergaffeling geleverd. De tweede vergaffeling is op de definitieve standplaats ingebonden. De derde vergaffeling kan tot stand gebracht worden zodra de tweede vergaffeling voldoende stevigheid en hoogte heeft.

Om het geschetste eindbeeld van de architect in de praktijk tot stand te brengen, ondergaan de platanen een specifiek snoeiregime. Dit geldt zowel op de kwekerij maar in belangrijke mate op locatie.

 

De kluiten van de bomen zijn ondergronds verankerd met een kluitverankering in plaats van toepassing van boompalen. Vier boompalen per boom zou bij de aanplant een wirwar van palen opleveren en daarom is voor een kluitverankering gekozen.

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft binnen haar contract met Park Strijp Beheer (PSB) ook een onderhoudsverplichting van drie jaar na aanplant. Het is essentieel dat het vereiste snoeiregime wordt voortgezet. 
Het project is uniek in zijn soort te noemen. Vele architecten bezoeken de locatie om de meerstammige platanen te bekijken.
Uiteindelijk moeten er meer dan 600 meerstammige platanen geplant worden om de Torenallee volledig volgens ontwerp in te richten. Met zekerheid kan gesteld worden dat hier een beeld tot stand wordt gebracht, dat uniek is in zijn soort.

Projectlocatie

Bekijk op kaart »

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.