Bronbemaling in Denemarken

In 2011 heeft Van Kessel Bronbemaling de opdracht ontvangen om bemalingswerkzaamheden uit te voeren ten behoeve van de aanleg van de gastransportleiding FrØslev - Egtved in Denemarken.

Het unieke project betreft een gastransportleiding van 94,5 kilometer gelegen tussen het Duitse Ellund en een compressorstation te Egtved(Jutland Denemarken). Van Kessel Bronbemaling is verantwoordelijk voor de vooronderzoeken (tracé verkenning), advisering en het daadwerkelijk uitvoeren van bemalingswerkzaamheden. Niet alleen in omvang betreft het een uniek project, ook de legsnelheid van circa 1.000 m¹ per dag is bijzonder.

Sloten en greppels zijn in Denemarken maar beperkt voorhanden. Het vrijkomende grondwater dient geloosd te worden op het maaiveld. De hoeveelheid grondwater brengt met zich mee dat veel leidingwerk ten behoeve van de afvoer nodig is.

Het werk omvat 94,5 km gastransportleiding, maar ook circa 70 km bemaling (horizontaal en verticaal), 107 wegkruisingen, 417 kabel- en leidingkruisingen, 85 waterkruisingen, diverse gestuurde- en raketboringen en bijna 710.000 m³ aan grondverzetwerkzaamheden.

Om het testen van de diverse leidingdelen mogelijk te maken is een hoeveelheid grondwater noodzakelijk. Het onderzoek naar geschikte locaties om deepwell bronnen te installeren is door Van Kessel Bronbemaling uitgevoerd. 

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.