Randstad VIR 380: Bronbemaling tussen de hoogspanningsmasten

In opdracht van TenneT TSO B.V. realiseert de Combinatie VolkerInfra Randstad 380 (VIR) de aanleg van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en de Zuidelijke Ringvaart. De combinatie bestaat uit de Koninklijke VolkerWessels-ondernemingen Van Hattum en Blankevoort, Visser & Smit Hanab en KWS. Deze ondernemingen zorgen samen o.a. voor de aanleg van de mastfundaties voor de bovengrondse tracédelen, de aanleg van de ondergrondse kabeltracés en de voor het werk benodigde werkwegen en werkterreinen. Van Kessel Bronbemaling heeft in het voortraject het bemalingsadvies geschreven en is nu als onderaannemer betrokken bij dit project.

Hans Hoogerbrugge, bedrijfsleider bij Van Kessel Bronbemaling: “Wij verzorgen dagelijks bronbemalingswerkzaamheden bij groot- en kleinschalige projecten, maar een project als Randstad 380 kV (VIR) is natuurlijk uniek in zijn soort. Wij zijn bijzonder trots dat wij mogen bijdragen aan dit elektriciteitsnetwerk van de toekomst.”

Het totale tracé voor de bronbemalingswerkzaamheden is maar liefst 30 km lang. Een tracé waarbij wij bemalingswerkzaamheden verrichten voor de te graven kabelsleuven en de mastfundaties. Ten behoeve van de kabelsleuven hebben wij horizontale bemaling toegepast, waarbij gebruik gemaakt is van onze kettinggravers voor het aanbrengen van de drains. Daarna konden de sleuven naast elkaar worden gegraven. De kabelsleuven zijn in totaliteit 24 meter breed en daarmee geschikt voor de vele bundels met kabels die door Visser & Smit Hanab worden gelegd en aangesloten. Uiteraard is het bij dit project essentieel dat de kabelsleuven over het gehele oppervlak droog blijven. Van te voren hebben wij daarom uitgebreid onderzoek uitgevoerd om de juiste bemalingsmethode te bepalen. Negatieve effecten op de omgeving, zoals zettingen en verdroging, worden hiermee voorkomen.

Het vele water dat vrijkomt tijdens de bemalingswerkzaamheden wordt via grote pompinstallaties en leidingsystemen afgevoerd naar de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Dit is op circa 1,5 km afstand van de werklocatie.

Onze werkzaamheden bevinden zich niet alleen ter hoogte van de kabelsleuven, maar ook ter plaatse van de hoogspanningsmasten. Ten behoeve van de mastfundaties, welke ‘in den droge’ worden uitgevoerd, zorgen wij voor een veilige en droge werkplek voor Van Hattum en Blankevoort. Bij de mastfundaties, welke ‘in den natte’ worden uitgevoerd, verzorgt Van Kessel Bronbemaling de waterhuishouding, zodat het juiste evenwicht in de bodem continu is gewaarborgd.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.