Systabo Bauhaus Hengelo

In opdracht van Systabo bv voert Van Kessel Bronbemaling Geesbrug, bronbemalingswerkzaamheden uit voor de bouw van een nieuwe vestiging van BAUHAUS te Hengelo (Ov). Momenteel wordt door de hoofdaannemer hard gewerkt aan het ontgraven van de parkeerkelder. Deze kelder is zo groot als een voetbalveld en zal vlak na de bouwvak gereed zijn. Er wordt in één fase ongeveer 860 m1 horizontale bemaling (machinaal) aangebracht tot op een diepte van maximaal 4.50 m-mv. Tevens wordt in één fase. 300 m¹ verticale spanningsbemaling machinaal geïnstalleerd, bestaande uit filters tot maximaal 10 m¹-mv . De bemalingsinstallatie wordt online gemonitoord (inclusief alarmering) door middel van een door Van Kessel Bronbemaling ontwikkeld monitoringssysteem. Met dit systeem wordt het te verpompen debiet tot een minimum beperkt, doordat de grondwaterstanden in de diverse grondwaterpakketten continu worden gemonitoord. De afpomping vindt plaats op basis van de gemonitoorde grondwaterstanden. Van Kessel Bronbemaling zorgt verder op dit project voor: het nemen van grondwatermonsters, het aanbrengen van peilbuizen en het aanvragen van de vergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.