Vervangen drinkwaterleidingnet op GU locatie CS Ommen

In opdracht van Dura Vermeer Ondergrondse Infra bv, voert Van Kessel Bronbemaling Geesbrug, bronbemalingswerkzaamheden uit voor het project: vervangen drinkwaterleidingnet op de Nederlandse Gasunie locatie ‘’CS Ommen’’, te Vilsteren (Ov).

 

 

Omdat het om een locatie van de Gasunie gaat, zijn extra veiligheidseisen vereist. Zo moet elke dag een werkvergunning verstrekt worden en de gehele bemalingsinstallatie is elektrisch uitgevoerd. Het is de wens van de opdrachtgever om ontzorgd te worden. Van Kessel Bronbemaling heeft daarom een uitgebreid plan van aanpak geschreven met een bijbehorend opstelplan. Daarnaast verzorgt Van Kessel Bronbemaling de opname van de peilbuizen, debietmetingen en watermonsters. Er wordt in totaal 3230 m¹ verticale filterbemaling geïnstalleerd. Het bemalingswater wordt via een centrale afvoerleiding geloosd in een beluchtingsvijver. Hiervoor worden boosterstations geplaatst en 2740 m¹ (6’’) afvoerleiding gelegd. De gehele installatie is online uitleesbaar en bestuurbaar (inclusief alarmering) door middel van een door Van Kessel Bronbemaling ontwikkeld monitoringssysteem.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.