Specialismen

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is een veelzijdige aannemer, die zich bezighoudt met het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van sport- en recreatieprojecten en cultuurtechnische werken. Dit betreffen zowel grond-, drainage- en bronneringswerken, als aanleg en onderhoud van het IFCO-systeem. Ook groenprojecten, van bedrijfstuin tot landschappelijke inrichting en dak- en gevelgroen, behoren tot de disciplines.

Bronbemaling

Bij de huidige bouw- en infraprojecten is het steeds vaker noodzakelijk om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen. In een dichtbevolkte delta als Nederland, waar de grondwaterspiegel zich...

Lees meer»

Drainage

Een duurzaam waterbeheer wordt steeds belangrijker. Daarbij is drainage een belangrijk hulpmiddel voor het verkrijgen van het door u gewenste grondwaterpeil.

Lees meer»

Groen / Dak- en Gevelgroen

Op groengebied is Van Kessel Sport en Cultuurtechniek van alle markten thuis. Wij realiseren zowel in stedelijk als landelijk gebied groenprojecten met een grote variatie in omvang en situering.

Lees meer»

IFCO versnelde consolidatie

Met name in het westen van het land hebben we te maken met een slechte bodemgesteldheid. Tijdens en na de aanleg van bouw- en infrastructuele werken hebben we hier te maken met het risico op...

Lees meer»

Netlon gefundeerd gras

Netlon gefundeerd gras is een uniek bodemwapeningsysteem. De basis wordt gevormd door Netlon Mesh Elements. Duizenden van deze kleine kunststof wapeningsnetjes haken in elkaar en worden vermengd...

Lees meer»

Sport

Op het gebied van aanleg van sportaccommodaties kan men Nederland rekenen tot de top van de wereld. Onderzoek naar de specifieke eigenschappen die een sporter van een sportvloer verlangt, leidt...

Lees meer»

Sportveldonderhoud

Het onderhouden van sportvelden is voor van Kessel Sport en Cultuurtechniek een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Lees meer»

ViaDrain - Verticale drainage

In grote delen van Nederland bestaat de bodem uit klei en veen. Deze grondsoorten zijn niet stabiel genoeg om op te kunnen bouwen. Doordat ze slecht waterdoorlatend en sterk samendrukbaar zijn,...

Lees meer»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.