Bronbemaling

Bij de huidige bouw- en infraprojecten is het steeds vaker noodzakelijk om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen. In een dichtbevolkte delta als Nederland, waar de grondwaterspiegel zich op slechts een halve meter tot enkele meters onder het maaiveld bevindt, is Van Kessel Bronbemaling hét bedrijf dat knelpunten oplost op het gebied van grondwater.

Ondernemend, creatief, probleemoplossend, duurzaam en adequaat werken zijn enkele van onze kenmerken. Vanuit onze vestigingen in Buren en Geesbrug zijn wij in staat om met eigen personeel, eigen logistieke voorziening en materieel te zorgen dat uw bouwproject droog en daardoor voorspoedig verloopt.

 

Onze specialistische werkzaamheden zijn een klein aspect van een totaal dienstenpakket op het gebied van waterbeheersing en advisering.
Door Van Kessel Bronbemaling in een vroegtijdig stadium in te schakelen, blijft bemaling niet onderbelicht en wordt de slagingskans van uw gehele project vergroot.

Verticale en horizontale bronbemaling

De bemaling van een bouwput, bouwkuip of leidingtracé heeft als doel de heersende grondwaterstanden tijdelijk te verlagen ten einde werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten.

Lees meer»

Spannings-, deepwell- en retourbemaling

Met behulp van verticale filters, open bronnen of deepwellbronnen kunnen deze watervoerende lagen worden bereikt. Afhankelijk van de diepte en de hoeveelheid waterspanning worden dergelijke lagen...

Lees meer»

Ontijzering

Behalve het onttrekken van grondwater en het lozen of retourneren daarvan worden er ook kwaliteitseisen gesteld aan de samenstelling van grondwater voorafgaand aan de lozing.

Lees meer»

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.