Monitoring en Advies

Monitoring

Voorafgaand aan en tijdens bronbemalingswerkzaamheden is het wenselijk heersende grondwaterstanden te monitoren.

bronbemaling4

Monitoren van grondwaterstanden wordt algemeen gedaan met behulp van peilbuizen welke handmatig of digitaal opgenomen kunnen worden. Uit de verzamelde gegevens ontstaat een meetreeks welke een weergave is van schommelingen van grondwaterstanden in factor tijd. De verkregen gegevens kunnen een bijdrage leveren bij het inregelen en beheren van grondwatersystemen en inregelen van grondwateronttrekkingen.

BMU systeem

Van Kessel Bronbemaling heeft een mobiele oplossing ontwikkeld voor het projectmatig monitoren en beheersen van grondwaterstanden op locaties waar bronbemaling plaatsvindt. Dit systeem heet BMU (Bemaling Monitorings Unit) en draagt bij aan de reductie van storingsdiensturen buiten werktijd.

Het BMU-systeem leest data, communiceert en stuurt aan. Hierdoor is er 24 uur per dag zicht op de situatie en kan er (waar nodig) snel gehandeld worden. De BMU staat in verbinding met sensoren in het veld, welke data (online) beschikbaar stellen. Verder kan de bemaling via de BMU aangestuurd worden. De BMU kan worden voorzien van zonnecellen, waardoor het systeem overal inzetbaar is.

 

Sensoren

Het soort sensoren, welke aan een BMU kunnen worden gekoppeld, is veelzijdig. Hieronder een voorbeeld van enkele sensoren :

 • Niveaumeting peilbuis
 • Niveaumeting brandstoftanks
 • Niveaumeting oppervlaktewater
 • Luchtdrukmeting
 • Digitale debietmeter
 • Drukmeting op leidingen
 • Onderdrukmeting
 • Waterspanningsmeting
 • Neerslagmeting
 • Bodemvochtmeting
 • Start/stop pompen automatisch of handmatig

 

Indien er projectspecifieke metingen nodig zijn, is het mogelijk om geschikte sensoren hiervoor te koppelen aan het systeem.

Naar wens en behoefte is de meetfrequentie van de sensoren in te stellen. Via de bijbehorende app of website kan elke geautoriseerde persoon direct via internet de actuele meetgegevens van de locaties opvragen. Tevens kunnen alarmen van o.a. kritieke grondwaterstanden, kabelbreuken, debietoverschrijdingen, stroomuitval of brandstofdiefstal direct aan de verantwoordelijke medewerkers worden gecommuniceerd. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om documenten en foto’s te uploaden in het systeem.

 

Monitoring buiten de bouwplaats

Ook buiten de bouwplaats dienen de invloeden van de grondwateronttrekkingen gemonitord te worden. Hiervoor is, in het al eerder beschreven softwareprogramma, een mogelijkheid gecreëerd om de grondwaterstandmonitoring te koppelen aan de BMU.Nu kan er op grote afstand van de bouwplaats controle worden uitgeoefend. Dit gaat aan de hand van telemetrische dataloggers. De in te zetten dataloggers kunnen één tot en met zes peilbuizen in de directe omgeving monitoren.

 

Dataloggers

Zelfs wanneer de bouwplaats nog niet is ingericht kunnen de telemetrische dataloggers van nut zijn door de bestaande situatie te monitoren, zodat eventuele conflicten vóór het maken van de bouwkuip kunnen worden voorkomen.

 

Van de informatie die de dataloggers versturen naar de server kunnen, met behulp van de software, grafieken en rapportages worden gegenereerd. Dit kan per locatie specifiek, meerdere dataloggers in een cluster of een totaal overzicht van het gehele project.

 

Alle telemetrische dataloggers zijn voorzien van accu’s die meerdere jaren meegaan. Ook zijn er mogelijkheden om zonnecellen te koppelen voor de energievoorziening.

Advies

Op het gebied van grondwaterbeheersing en grondwaterproblematiek kunnen wij u adviseren en bijstaan daar waar het gaat om grondwatertechnische zaken zoals;

 • Grondwatermodellering
 • Pompproeven
 • Capaciteitsberekeningen
 • Grondwatermonitoring
 • Bouwputadviezen
 • Bemalingsplannen
 • Second Opinions
 • Vergunningonderbouwende rapportages
 • Grondwateroverlast
 • Effectenrapportages

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.