Spannings-, deepwell- en retourbemaling

Met behulp van verticale filters, open bronnen of deepwellbronnen kunnen deze watervoerende lagen worden bereikt. Afhankelijk van de diepte en de hoeveelheid waterspanning worden dergelijke lagen bemalen met bovengrondse pompen of onderwaterpompen. Van Kessel Bronbemaling kan voorzien in systemen welke reiken tot elke gewenste diepte.

Spanningsbemaling

Ten behoeve van de waarborging van evenwicht van sleuf- en/of bouwkuipbodem wordt in de regel vaak een spanningsbemaling toegepast.


Bij ontgravingen wordt de bovenbelasting (gronddruk) weggenomen waarbij op diverse plaatsen in Nederland een situatie kan ontstaan dat de onderliggende waterspanning, zonder tegenmaatregelen, een gevaar vormt voor de stabiliteit en het evenwicht van de bouwkuipbodem. Spanningsbemaling heeft als doel het verlagen van waterspanningen in die betreffende waterdoorlatende lagen.

bronbemaling_spanningsbemaling
Met behulp van verticale filters, open bronnen of deepwellbronnen kunnen deze watervoerende lagen worden bereikt. Afhankelijk van de diepte en de hoeveelheid waterspanning worden dergelijke lagen bemalen met bovengrondse pompen of onderwaterpompen. Van Kessel Bronbemaling kan voorzien in systemen welke reiken tot elke gewenste diepte.

Deepwell bemaling

Deepwell bemalingen worden toegepast op plaatsen waar grondwaterstanden tot op grotere diepten verlaagd dienen te worden. Bovengrondse systemen kunnen grondwaterstanden verlagen tot maximaal 7 à 8 meter minus maaiveld. Deepwell bemalingen hebben vanwege de toepassing van onderwaterpompen een bereik tot grotere diepten.

Veel gebruikte methodieken voor het installeren van deepwellbronnen zijn:

  • Zuigboren
  • Spoelboren
  • Pulsboren
  • Avegaarboren

Retourbemaling

Retourbemaling is een proces waarbij het opgepompte bemalingswater in de nabijheid weer in de bodem teruggebracht wordt. Deze vorm van bemaling wordt doorgaans toegepast op locaties waar belendende bebouwingen hiertoe een aanleiding met zich meebrengen. Hierbij valt te denken aan houtenpaal fundaties of funderingen op staal.
bronbemaling_retourbemaling
Retourbemalingen kunnen toegepast worden ter voorkoming van verdroging van de omgeving van de projectlocatie. Ook wordt het vaak toegepast voor het opheffen van invloeden op verontreinigingen door aantrekking via bemalingssystemen of grondwateronttrekkingen.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.