Verticale en horizontale bronbemaling

De bemaling van een bouwput, bouwkuip of leidingtracé heeft als doel de heersende grondwaterstanden tijdelijk te verlagen ten einde werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten.

Verticale bronbemaling


Door het plaatsen van verticale onttrekkingsfilters, al dan niet met een omstorting, handmatig of machinaal aangebracht, kan het grondwaterpeil worden verlaagd naar gewenst niveau met behulp van bovengrondse bemalingspompen.

bronbemaling_verticaal_ill
Er bestaan diverse soorten filters, onderstaand enkele types die door ons toegepast kunnen worden:
  • Vacuümfilters
  • Drainfilters
  • Zwaartekrachtfilters

 

Horizontale bronbemaling

Horizontale bemaling wordt algemeen toegepast bij de aanleg van ondergrondse kabels en leidingen of in bouwkuipen waar het infrezen van drains infrastructureel mogelijk is. Door middel van een kettinggraver kan Van Kessel Bronbemaling drains aanbrengen tot een diepte van maximaal 8 meter minus maaiveld.
bronbemaling_horizontaal2
Indien gewenst of noodzakelijk kunnen drainagebuizen tot een diameter van 160 mm aangebracht worden met een sleufopvulling van zand, grind of een door u gekozen vulmateriaal. Het aanbrengen van deze ribbeldrainbuizen kan exact en nauwkeurig geschieden met behulp van moderne GPS-systemen.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.