Drainagemethoden

Voor het verkrijgen van het door u gewenste grondwaterniveau, biedt Van Kessel Sport en Cultuurtechniek uitgebreide kennis en ervaring om u hierin te adviseren. Een scala aan specialistisch drainagematerieel is voorhanden, waardoor uw locatie op de meest efficiënte wijze kan worden bewerkt.

drainage_sleufloos

Landbouwdrainage

Door het aanbrengen van drainage in een perceel wordt het voor u waardevoller. Door de drainage kan het perceel eerder en langer bewerkt worden, waardoor er meer geoogst kan worden.

 

Er zijn verschillende uitvoeringsmethoden om de drainage aan te brengen. Dit kan door middel van een sleufloze techniek of door middel van een kettinggraver. Het voordeel van een sleufloze techniek is dat er geen of weinig grond vermengd wordt. Door middel van een V-ploeg wordt de drain aangebracht. Met deze machine kan geen zand rondom de drain aangebracht worden. Dit kan met een kettingraver wel. Afhankelijk van de grondslag en het aan te planten gewas kan dit een verbetering zijn voor uw perceel. Aan de hand van grondig vooronderzoek kan een advies op maat gegeven worden.

Regelbare drainage

Goede ontwatering is voor de landbouw erg belangrijk, maar droogte is funest voor de oogst. Conventionele drainage heeft als nadeel dat in een droge periode een te snelle ontwatering kan leiden tot opbrengstverlies van de oogst. Met regelbare drainage kan dit probleem opgelost worden. Hiermee kan namelijk het grondwaterpeil worden verhoogd om het water beter vast te houden en indien nodig weer worden verlaagd. Door het toepassen van regelbare drainage kunnen er ook minder sloten worden aangelegd. Met dit systeem wordt ook gebiedsverdroging tegengegaan en daarnaast heeft het vasthouden van water ook een positief effect op de waterkwaliteit.

drainage_diep2

Diepdrainage

Diepdrainage is een techniek die toepasbaar is voor drainage en bronnering. Diepdrainage wordt veelal gebruikt in de aannemerij voor het droog uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast wordt diepdrainage toegepast voor het ontrekken van grondwater om een perceel te beregenen. Hierbij wordt de drain veelal dieper aangelegd dan met een conventionele drainmachine haalbaar is. Met het machinepark van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek kan deze drain tot een diepte van 8 meter worden aangebracht.

 

Onze diepgravers worden ook ingezet om infiltratiedrains aan te brengen. Deze worden veelal gebruikt bij nieuwbouw projecten, waar grote delen van het te ontwikkelen perceel worden verhard of bebouwd, waardoor de natuurlijke infiltratie wordt belemmerd. Door het aanbrengen van drains onder de stoorlagen wordt dit tekort gecompenseerd. Door Van Kessel Sport en Cultuurtechniek zijn al vele projecten gerealiseerd, zodat wij u met een gedegen advies kunnen bijstaan.

drainage_sport2

Sportvelddrainage

Sportvelddrainage wordt veelal met een kleine kettinggraver aangebracht. Vele kilometers zijn al door Van Kessel Sport en Cultuurtechniek  aangelegd op verschillende sportparken in Nederland en daarbuiten. Of het nu gaat om golfbanen, voetbalvelden of andere sportaccommodaties, wij zijn er voor uitgerust.


Het materieel is dusdanig ontworpen, dat met het aanbrengen van de drain gelijktijdig voor eventuele grondafvoer wordt gezorgd en de sleufvulling wordt aangebracht.

 

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.