IFCO versnelde consolidatie

Met name in het westen van het land hebben we te maken met een slechte bodemgesteldheid. Tijdens en na de aanleg van bouw- en infrastructuele werken hebben we hier te maken met het risico op zettingen van de ondergrond.

Om dit risico te beperken, wordt gebruik gemaakt van technieken om zettingen reeds te bereiken voordat met de bouw van objecten wordt gestart. Nadeel van deze technieken is vaak, dat ze veel tijd kosten en de aan- en afvoer van veel ophoogmateriaal vereisen. Overmatig gebruik van aanvoerwegen, welke hier niet op berekend zijn, zijn het gevolg.  

 

IFCO
Met IFCO "Intensief Forcerend Consolideren van de Ondergrond" biedt Van Kessel Sport en Cultuurtechniek u de mogelijkheid uw terrein binnen een kort tijdsbestek zettingsarm op te leveren, zonder dat grote hoeveelheden materiaal als voorbelasting behoeven te worden ingezet. Door middel van een gepatenteerd vacuüm diepdrainagesysteem wordt in de ondergrond een onderdruk gecreëerd. Tegelijkertijd wordt op het maaiveld die hoeveelheid materiaal aangebracht, welke door de bodemverlaging vereist is. Door toepassing van de vacuüm diepdrainage wordt het risico uitgesloten van onbeheersbare zettingen en gevaarlijke situaties door overspannen grondwater. Daarnaast verhoogt het de belasting op diepere lagen, waardoor de eindzetting sneller bereikt wordt. IFCO is inmiddels op vele plaatsen in Nederland met succes toegepast. Met name de snelle uitvoering en het geringe toekomstig onderhoud zijn bepalend geweest voor de keuze voor de IFCO-methode.

 

U vindt meer informatie op de website van de IFCO-methode

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.