Golf

Vanaf het eerste initiatief is Van Kessel Sport en Cultuurtechniek BV uw betrouwbare partner bij voorbereiding, realisatie en onderhoud van golfbanen. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek is een VolkerWessels onderneming en met haar specialisme een belangrijke speler in de sport- en recreatiebouw.

Ontwerp golfbaan

Ons uitgangspunt is de relatie tussen de te maken baan en de toekomstige spelers. Een relatie die bepalend is voor het succes van de golfbaan en waarmee al vanaf de eerste opzet van een baan inclusief infrastructuur rekening wordt gehouden. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met golfbanen die onder zeer uiteenlopende omstandigheden zijn aangelegd. In een zo vroeg mogelijk stadium wordt zorgvuldig een golfarchitect gekozen. In overleg met hem worden de aanwezige elementen van bodem, water en vegetatie in het ontwerp ingepast. Optimale speleigenschappen staan daarbij voorop.

Golf 2

Aanleg

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft met haar personeel een respectabel aantal golfbanen aangelegd, uitgebreid en gerenoveerd waardoor inmiddels een enorme ervaring is opgebouwd. De werkzaamheden worden in nauw overleg met de architect, compleet in eigen beheer, met eigen personeel en materieel uitgevoerd. Als specialist kan Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heel direct en kleinschalig opereren. Door inschakeling van overige VolkerWessels ondernemingen kunnen wij zowel op het cultuurtechnische als civiel- en bouwtechnisch gebied de gehele baan onder onze hoede nemen.
Golf 3

Renovatie

Een optimaal speelresultaat kan alleen bereikt worden met goed opgebouwde en aangelegde tees, greens en fairways. Door intensief gebruik, wateroverlast of bodemomstandigheden kan er een beperking in bespeelbaarheid ontstaan. Een ingreep in de baan is dan een rigoureuze maar vaak de beste oplossing. Tevens kan een renovatie wenselijk zijn om de bestaande baan uitdagender, veiliger en fraaier te maken. Renovatie werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in een zo kort mogelijke tijd en met de minste overlast voor de speler. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek heeft de specialisten in huis om een renovatie met de meeste zorg en aandacht te verzorgen.
Golf 4

Onderhoud meerjarig

In onze visie is een juist beheer, aansluitend op de aanlegwerkzaamheden van belang voor de kwaliteit van de golfbaan. Een doorlatende toplaag is van essentieel belang voor een goede ontwikkeling van de grasmat. Beluchten is noodzakelijk ter voorkoming van viltvorming, ter verbeteren van de infiltratie snelheid en opheffen van verdichting. Van Kessel Sport en Cultuurtechniek kan deze werkzaamheden voor u uitvoeren. Denk hierbij aan het vertidraineren, hol prikken, schudfrezen, bezanden, verticuteren en doorzaaien van greens, tees en fairways. Door de inzet van meerdere machines kan de klus in een korte tijd worden geklaard waardoor wedstrijden op de volle wedstrijdkalender niet in gevaar komen. Wij verzorgen op basis van een meerjarig contract het onderhoud. De zorg voor de kwaliteit van de baan wordt dan geheel door ons overgenomen. Natuurlijk kan er een scheiding worden gemaakt tussen werkzaamheden die u zelf uitvoert en die wij uitvoeren. Overeenkomsten voor het onderhoud worden maat gemaakt.

Resultaat

Uiteindelijk wilt u een goed bespeelbare, uitdagende baan. Voorwaarde daarbij is dat een doordacht plan aanwezig is met gedegen voorbereiding. Door bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van kwalitatief hoogwaardige materialen en de inzet van specialisten die zijn uitgerust met het juiste materieel maakt Van Kessel Sport en Cultuurtechniek uw gewenst resultaat.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.