IJs- en skeelerbanen

Schaatsen en skeeleren zijn in Nederland populaire sporten welke zomer en winter beoefend (moeten) kunnen worden. We kennen landijsbanen en ijsbanen in combinatie met een skeelerbaan.

Landijsbanen

Op landijsbanen wordt in de winter de drainage afgesloten en de baan onder water gezet. In combinatie met vorst wordt een ijslaag gevormd welke zolang de vorst aanhoudt zal aangroeien.

 

Op bodems met een hoge grondwaterstand in de wintermaanden zijn geen bijzondere constructies van toepassing. Zit het grondwater diep en kent de bodem een goede infiltratiewaarde (K-waarde), dan zal er voor het bergen van het water de bodem met een foliekuip afgedicht moeten worden. Voor de waterbeheersing binnen de foliekuip wordt een drainagesysteem voorzien. Zodra er een vorstperiode in aantocht is wordt de drainage afgesloten om het water te bufferen en de baan onder water te krijgen. De vorst zorgt voor de gewenste ijsvorming. Op dit type schaatsbanen kan alleen in de winter en in een vorstperiode gebruik gemaakt worden. Dat kan van jaar tot jaar verschillen.

IJs-skeelerbaan 1 Nieuw

Combinatie ijs- en skeelerbanen

Bij de ijsbanen in combinatie met een skeelerbaan is de basis gelegen in de asfaltconstructie. De asfaltconstructie dient hier twee doelen, enerzijds kan het asfalt onder water worden gezet en ijsvorming plaatsvinden zodra de vorst aantreedt. anderzijds is de baan buiten de vorstperioden te gebruiken als skeelerbaan. 

 

De asfaltconstructie bestaat uit een dicht asfalt beton (DAB) die onder afschot wordt geïnstalleerd en aan de buitenzijde van een asfaltrug wordt voorzien die er voor zorgt dat het water niet kan afstromen richting omliggend terrein. De asfaltrug (dijkje) wordt in een vast stramien onderbroken door een afsluitbare straatkolk. Hierdoor wordt het mogelijk het water op de asfalt toplaag te houden en er, zodra de vorstperiode aantreedt, een ijslaag kan worden gevormd. Valt de dooi in, dan worden de kolken open gezet zodat het smeltwater via de putten en leidingen kan worden afgevoerd. Vanaf dat moment zal de asfalttoplaag weer de basis vormen van de accommodatie en kunnen de skeelers aangetrokken worden.

Van Kessel Sport en Cultuurtechniek beschikt over de vereiste kennis en knowhow en kan u met haar kennis op het gebied van waterhuishouding, drainage en de sporttechnische constructie volledig ontzorgen.

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.